Всяко едно от предложениятая в различните категории може да бъде приготвено под формата на кетъринг хапки/порции.

Pastry

Vegan

Soul Food & Brunch

Burger, Pizza & Sandwich